Któż o tej dobie

Któż o tej dobie płacze w żałobie?

A gdzie, gdzie?

W stajni ubogiej, lubo mróz srogi,

Niebieskie Pacholę.


Ubogo leży, w lichej odzieży,

A kto, kto?

Pan wszego świata, którego lata,

Ogarnąć nie mogą.


Cud niesłychany, gość niewidziany,

A kto, kto?

Bóg utajony, dziś narodzony,

Ludziom się pokazał.


Bóg się dziś rodzi, na świat przychodzi,

A po co?

Przyszedł na ziemię, by ludzkie plemię

Od piekła wybawił.


Tegoż witajmy i Temu dajmy,

A co, co?

Serca skruszone, a oczyszczone

W miłości gorącej.


Bo nas miłuje i nam daruje,

A co, co?

Czego pragniemy i znaleźć chcemy:

Po śmierci zbawienie.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików