Messyjasz przyszedł na świat prawdziwy

Messyjasz przyszedł na świat prawdziwy,

I Prorok zacny z wielkiemi dziwy,

Który przez swoje znaki,

Dał wodzie winne smaki,

W Kanie Galilejskiej.


Wesele zacne bardzo sprawiono,

Pana Jezusa na nie proszono,

I zwolenników jego,

By strzegli Pana swego,

W Kanie Galilejskiej.


Z wielkim dostatkiem potrawy noszą,

Pana Jezusa aby jadł proszą:

Wszystkiego dosyć mają,

Tylko wina czekają,

W Kanie Galilejskiej.


Matka zaś jego gdy to ujrzała,

Oblubieńcowi dogodzić chciała:

Prosiła swego Syna,

By uczynił z wody wina,

W Kanie Galilejskiej.


Pan Jezus chcąc tem uszlachcić gody,

Kazał nanosić dostatkiem wody:

Hej gody, gody, gody!

Wnet będzie wino z wody,

W Kanie Galilejskiej.


Wnet prawdziwego Boga poznali,

Gdy zamiast wody wino czerpali:

Hej wino, wino, wino!

Lepsze niż pierwej było

W Kanie Galilejskiej.


Najświętsza Panna gdy skosztowała,

Z pełnego sobie nalać kazała:

Hej wina, wina, wina!

Będę ja dzisiaj piła,

W Kanie Galilejskiej.


Piotr z Apostoły stojąc przy dzbanie,

Woła na Jana pij rychło do mnie:

Hej wino, wino, wino!

Lepsze niż przedtem było,

W Kanie Galilejskiej.


Pił Szymon garcem do Mateusza,

Filip konewką do Tadeusza:

Hej wino, wino, wino!

Lepsze niż przedtem było,

W Kanie Galilejskiej.


Gdy Jakób mniejszy, porwał garnuszek.

Judasz Tadeusz nalał kieliszek:

Hej wino, wino, wino!

Lepsze niż przedtem było,

W Kanie Galilejskiej.


Pawle z Maciejem wam oskomina,

Żeście nie pili takiego wina:

Hej wino, wino, wino!

Lepsze niż przedtem było,

W Kanie Galilejskiej.


Przez narodzenie twojego Syna,

Każ nam nalewać Panienko wina!

Hej wina, wina, wina!

U tak dobrego Pana,

W Królestwie niebieskiem.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików