Narodzenia dzień Bożego

Narodzenia dzień Bożego

Jest kolędą święta tego:

Tedy się radujmy, wszyscy wyśpiewujmy,

Kolęda, kolęda!


Oto dziś w niebie Anieli,

Po kolędzie są weseli.

Tedy się radujmy, wszyscy wyśpiewujmy,

Kolęda, kolęda!


Dziś kolędę i pasterze

Panu dają, a Pan bierze.

Tedy się radujmy, wszyscy wyśpiewujmy,

Kolęda, kolęda!


Trzej królowie z dobrej wiary

Po kolędzie niosą dary.

Tedy się radujmy, wszyscy wyśpiewujmy,

Kolęda, kolęda!


I Matachnie tego Pana,

Jest kolęda z Synem dana.

Tedy się radujmy, wszyscy wyśpiewujmy,

Kolęda, kolęda!


Sam Bóg dziś kolędę z nieba

Światu daje, jakiej trzeba.

Tedy się radujmy, wszyscy wyśpiewujmy,

Kolęda, kolęda!


W dzień narodzenia Bożego,

Jest kolęda dla każdego.

Tedy się radujmy, wszyscy wyśpiewujmy,

Kolęda, kolęda!


Sercem, słowem i darami

Tę kolędę uczcić mamy.

Tedy się radujmy, wszyscy wyśpiewujmy,

Kolęda, kolęda!


Wszystkim, Chryste, czczącym Ciebie

Daj kolędę tu i w niebie.

Tedy się radujmy, wszyscy wyśpiewujmy,

Kolęda, kolęda!


Radującym się społecznie,

Waszmość kolędę koniecznie,

Dobrą nagotujcie, hojnie utraktujcie.

Kolęda, kolęda.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików