Narodził się Jezus Chrystus

Narodził się Jezus Chrystus, bądźmy weseli,

Chwałę Mu na wysokości nucą Anieli:

Gloria, gloria, in excelsis Deo!

Gloria, gloria, in excelsis Deo!


Na kolana wół i osioł przed Nim klękają,

Jego swoim Stworzycielem, Panem uznają

Gloria, gloria, in excelsis Deo!

Gloria, gloria, in excelsis Deo!


Pastuszkowie przybiegają na znak im dany,

Cześć oddają i witają Pana nad pany.

Gloria, gloria, in excelsis Deo!

Gloria, gloria, in excelsis Deo!


Trzej Królowie przyjechali z wielkimi dary,

Złoto, mirra i kadzidło, oto ofiary.

Gloria, gloria, in excelsis Deo!

Gloria, gloria, in excelsis Deo!


I my także chwałę dajmy Dzieciątku temu,

Jako Panu nieba, ziemi, Zbawcy naszemu.

Gloria, gloria, in excelsis Deo!

Gloria, gloria, in excelsis Deo!

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików