Narodził się Jezus w stajni ubogi

Narodził się Jezus w stajni ubogi.

Uniżył majestat, chociaż Pan srogi.

Będąc Synem Najwyższego,

Nie miał miejsca godniejszego

Swojej Osobie, swojej Osobie.


W stajni z bydlętami gospodą, staje,

Ubogim pastuszkom w pole znać daje;

Wszyscy się ze snu porwali,

Skoro światłość oglądali

Ponad Betlejem, ponad Betlejem.


A gdy usłyszeli anielskie pienie,

Że się narodziło ludzkie zbawienie,

Krzyknął jeden na drugiego:

Pójdźmy oglądać nowego

Gościa na ziemi, Gościa na ziemi.


A gdy pastuszkowie pokłon oddali,

Wcielonemu Bogu powinszowali,

Potem kładli swoje dary:

Przyjmij od nas te ofiary,

Jezu nasz drogi, Jezu nasz drogi!

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików