Nie było miejsca dla Ciebie

Nie było miejsca dla Ciebie

w Betlejem w żadnej gospodzie,

i narodziłeś się, Jezu,

w stajni, w ubóstwie i chłodzie.


Nie było miejsca, choć szedłeś

jako Zbawiciel na Ziemię,

by wyrwać z czarta niewoli

nieszczęsne Adama plemię.


Nie było miejsca, choć chciałeś

ludzkość przytulić do łona,

i podać z krzyża grzesznikom

zbawcze, skrwawione ramiona.


Nie było miejsca choć szedłeś

ogień miłości zapalić,

i przez swą mękę najdroższą

świat od zagłady ocalić.


Gdy liszki mają swe jamy

i ptaszki swoje gniazdeczka,

dla Ciebie brakło gospody,

Tyś musiał szukać żłóbeczka.


A dzisiaj czemu wśród ludzi

tyle łez, jęków, katuszy?

Bo nie ma miejsca dla Ciebie

w niejednej człowieczej duszy.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików