Nie należy tobie

Nie należy tobie,

Jezu leżyć w żłobie:

Lecz pałace, materace, służą twej osobie.


Nie leż z bydłem w sianku,

Niebieski Baranku,

Serce moje za pokoje, przyjmijże kochanku.


Gdy będę mieć ciebie,

Już będę jak w niebie.

Twej pomocy w mej niemocy doznając w potrzebie.


Pastuszkowie mali,

Twej łaski doznali,

Gdy zbawienie, odkupienie przez cię odebrali.


Przynieśli barana,

Ofiarę dla Pana,

Przygrywali i witali wielkiego Hetmana.


A my ci co damy,

Swego nic nie mamy,

Sercem całem z duszą z ciałem Tobie się oddamy.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików