Niechaj będzie głośno wszędzie

Niechaj będzie głośno wszędzie, z narodzenia Pana.

Niech stworzenie wyda pienie, witając Hetmana.

Witaj Jezu, Zbawicielu,

witaj nasz Odkupicielu,

witaj, witaj nasz Królu.


Niech brzmią głosy pod niebiosy, niech muzyka płynie;

z Aniołami mieszkańcami w niebieskiej krainie:

witaj, z Panny narodzony,

witaj w żłobie położony,

witaj, witaj nasz Zbawco.


Kto więc zdoła, niech wesoła brzmi z ust jego chwała

Jezusowi Chrystusowi, a niech będzie stała!

I Maryi wsze stworzenie

niech zanuci głośne pienie:

witaj, witaj Maryjo!

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików