Niepojęte dary dla nas daje

Niepojęte dary dla nas daje

dzisiaj z nieba Ojciec łaskawy,

gdy się Wieczne Słowo Ciałem staje,

mocą swojej cudownej sprawy.

Nędze świata precz odmiata a płaczliwe jęczenia,

w dźwięków głosy pod niebiosy i w wesele zamienia;

skąd dziś wszyscy weseli wyśpiewują Anieli:

Niechaj chwała Bogu będzie w niebie,

a na ziemi pokój ludowi!


Patriarchów świętych upragnione

spełniły się oczekiwania.

Kiedy Słowo z Panny narodzone

dopełniło wszystkich żądania.

Gwiazda nowa Jakubowa wypuściła promienie,

ciemne błędy gasząc wszędy, światła czyni zjawienie.

Skąd dziś każdy z Anioły wyśpiewuje wesoły:

Niechaj chwała Bogu będzie w niebie,

a na ziemi pokój ludowi!


Już prorockich przepowiedzeń skutki

odmieniły świat cały mile.

Oddalając uprzykrzone smutki,

przywróciły wesołe chwile.

Wszędy echo brzmi z pociechą, że z daru Zbawiciela

upewnienie o zbawienie dopełniło wesela.

Więc z niebieskimi szyki wydajmy dziś okrzyki:

Niechaj chwała Bogu będzie w niebie,

a na ziemi pokój ludowi!


Niebo dzisiaj z ziemią połączone,

wyśpiewuje wdzięczności pienie,

dzięki Bogu czyni nieskończone

za zjawione ludziom Zbawienie.

Radość nasza z Mesyasza i wszystkiemu stworzeniu,

że Pan chwały śmierci strzały skruszył w swym narodzeniu.

Brzmijże, świecie, wesoło, wydaj rozgłos wokoło:

Niechaj chwała Bogu będzie w niebie,

a na ziemi pokój ludowi!


Aby człowiek Bogiem był nazwany,

Jego postać Bóstwo przybrało,

by nie brząkał niewoli kajdany,

Słowo Ojca Ciałem się stało.

Sługa z Pana, ach, odmiana! Niesłychane przykłady,

by z wdzięczności dla miłości człowiek w Boga szedł ślady.

Więc niech pienia odgłosy idą aż pod niebiosy:

Niechaj chwała Bogu będzie w niebie,

a na ziemi pokój ludowi!

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików