Noc Nadeszła Porządana

Noc nadeszła porządana

W tysiąc gwiazd jasnych przybrana

Sen spoczynkiem troski słodził

Wtem się Jezus nam narodził


Duchów świętych grono całe

Śpiewa w górze Panu chwałę

Ludziom radość oznajmuje

I ziemi pokój zwiastuje


W złocisty obłok przywdziane

Jaką w nocy czyni zmianę

A gdy światłość wokół toczy

Wtem je straż pasterzy zoczy


A skoro to straż spostrzegnie

Żwawo do stajni przybiegnie

Widzieć Dziecię narodzone

Ubogo w żłób położone


Choć w pieluszki owinione

Za Pana jednak uczczone

Bo każdy w Nim poznać może

Ulubione Dziecię Boże


Jaką radość i nadzieję

Niebo na ziemię nam leje

Jak nas Ojciec umiłował

Kiedy nam syna darował


Dawszy nam Bóg Syna Swego

Da też co jest zbawiennego

Jego miłość nieskończona

Niechaj będzie uwielbiona

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików