O Jezu, Nasz Zbawicielu

O Jezu, nasz Zbawicielu,

Jedyny Odkupicielu,

przed wieki z Ojca zrodzony,

z Matki w czasie narodzony!


Śliczna Ojcowska jasności,

nadziejo ludzkiej słabości!

Skłoń uszy Twe litościwe

na prośby nasze troskliwe.


Wspomnij, Zbawicielu, sobie,

żeś naszej ludzkiej osobie

równe ciało wziął z Rodzicy,

Niepokalanej Dziewicy.


To dzień Twego narodzenia

do wszego mówi stworzenia,

żeś sam z tronu Ojcowskiego

przyszedł dla zbawienia mego.


Przeto dziś niebo wykrzyka,

wesołość z morza wynika,

ziemia z niezmierną radością,

cieszy się Twoją bytnością.


My też, przez Cię odkupieni

i krwią Twoją oczyszczeni,

pamiątkę dziś w nowym pieniu

czynim Twemu Narodzeniu.


Bądź, Jezu, wiecznie chwalony,

z Panny czystej narodzony,

wieczna chwała Ojcu Twemu,

i z Nim Duchowi Świętemu.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików