O Józefie! Czego chcecie

O Józefie!

— Czego chcecie?

Powiedzże nam, gdzie się Chrystus narodził?

Powiedzże, Powiedzże!

— W Betlejem, w Betlejem!

Chwała Tobie Jezu Chryste,

Za Twe narodzenie czyste

W Betlejem, w Betlejem!


O Józefie!

— Czego chcecie?

Powiedzże nam, kto Jezusa powijał?

Powiedzże, Powiedzże!

— Maryja, Maryja.

Chwała Tobie Jezu Chryste,

Za Twe narodzenie czyste

W Betlejem, w Betlejem!


O Józefie!

— Czego chcecie?

Powiedzże nam, kto Jezusa kołysał?

Powiedzże, Powiedzże!

— Ja Józef, ja Józef.

Chwała Tobie Jezu Chryste,

Za Twe narodzenie czyste

W Betlejem, w Betlejem!


O Józefie!

— Czego chcecie?

Powiedzże nam, kto Jezusowi śpiewał?

Powiedzże, Powiedzże!

— Anieli, Anieli.

Chwała Tobie Jezu Chryste,

Za Twe narodzenie czyste

W Betlejem, w Betlejem!


O Józefie!

— Czego chcecie?

Powiedzże nam, kto Jezusa zagrzewał?

Powiedzże, Powiedzże!

— Wół, osioł, wół, osioł.

Chwała Tobie Jezu Chryste,

Za Twe narodzenie czyste

W Betlejem, w Betlejem!


O Józefie!

— Czego chcecie?

Powiedzże nam, kto Mu pokłon oddawał?

Powiedzże, Powiedzże!

— Pasterze, Pasterze.

Chwała Tobie Jezu Chryste,

Za Twe narodzenie czyste

W Betlejem, w Betlejem!


O Józefie!

— Czego chcecie?

Powiedzże nam, kto Jezusa odwiedził?

Powiedzże, Powiedzże!

— Królowie, Królowie.

Chwała Tobie Jezu Chryste,

Za Twe narodzenie czyste

W Betlejem, w Betlejem!


O Józefie!

— Czego chcecie?

Powiedzże nam, kto Jezusa zabić chciał?

Powiedzże, Powiedzże!

— Król Herod, Król Herod.

Chwała Tobie Jezu Chryste,

Za Twe narodzenie czyste

W Betlejem, w Betlejem!


O Józefie!

— Czego chcecie?

Powiedzże nam, czemu Jezus ubogi?

Powiedzże, Powiedzże!

— Bo drogi, bo drogi.

Chwała Tobie Jezu Chryste,

Za Twe narodzenie czyste

W Betlejem, w Betlejem!


O Józefie!

— Czego chcecie?

Oto Ciebie z nabożeństwem prosimy;

— A o co, a oco?

Aby w raz z osobą twoją,

Był nam Jezus z Matką Swoją

Przy śmierci.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików