O mili królowie

O mili królowie, skądżeście to przyszli?

O, z dalekich krain my za gwiazdą wyszli,

By zobaczyć Maleńkiego, Jezusa narodzonego,

Tu w stajence biednej,

Tu w stajence biednej.


Dary niesiem Jemu, by mu dać z ochotą

Mirrę i kadzidło, także i to złoto,

By dziecina się cieszyła i nam błogosławiła

Tu w stajence biednej,

Tu w stajence biednej.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików