O tej dobie leży w żłobie

O tej dobie leży w żłobie

Syn wiekuisty z Panny Przeczystej.


Ta Dziewica królewica

Nam porodziła, grzech nim zgładziła


Osioł z wołem pod okołem

Nisko padają, pasterze grają.


Trzej Królowie swoje zdrowie

Z upominkami niosą Mu sami.


I Anieli się zdumieli,

Widząc swojego, Pana naszego.


Święty, Święty, niepojęty

Jemu śpiewają, cześć, chwałę dają.


Także i my z wesołemi

Pójdźmy pieśniami, a nie baśniami.


Przywitawszy, pokłon dawszy,

Z serca szczerego, szanujmy jego.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików