Obchodząc Jezusa dziś narodzenie

Obchodząc Jezusa dziś narodzenie,

Cieszy się nawzajem wszystko stworzenie:

Niebieskie i ziemskie dziś się weseli,

Na ziemi lud wszystek, w niebie Anieli,


Chociaż go nie widzim jako pasterze,

W Betleem przy żłobie grając na lirze;

Jednak go wyznajem wiarą stateczną,

Że on jest pociechą naszą serdeczną.


Oddajmyż mu serca nasze za dary,

Bo on tej jedynie pragnie ofiary:

W nich on chce odpocząć jako we żłobie,

I w nich chce zamieszkać w swojej osobie.


Przydźże już nasz Jezu, oto gotowe,

Masz serce zupełnie, a nie połowę:

Które ci oddajem z wielką ochotą,

Bo ciebie ważymy nad wszelkie złoto.


O Jezu! najmilsze nasze kochanie,

Tobie się niech dusza nasza dostanie:

Życzymy, prosimy serdecznie ciebie,

Byś z nami był w życiu, my z tobą w niebie.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików