Ogłaszamy dziś nowinę

Ogłaszamy dziś nowinę to kolęda dla dzieci.

Ogłaszamy dziś nowinę,

Wszystkim radości przyczynę:

Narodził się nam Zbawiciel,

Wszego świata Odkupiciel.

Chrystus się nam narodził,

Jak dawno prorokowan był;

Weselcie się, dziatki, z małego Dzieciątka,

Li li, li li, li li, li li, z małego Dzieciątka.


Leży w stajni śliczne Panię,

Rodu ludzkiego kochanie:

Siankiem ciałeczko przykryte,

W pieluszki podłe powite.

Chrystus się nam narodził,

Jak dawno prorokowan był;

Weselcie się, dziatki, z małego Dzieciątka,

Li li, li li, li li, li li, z małego Dzieciątka.


Głód i zimno członki zwiera,

Przecież miłość swą otwiera:

Czem się mróz na ciałko sroży,

Tem się w sercu ogień mnoży.

Chrystus się nam narodził,

Jak dawno prorokowan był;

Weselcie się, dziatki, z małego Dzieciątka,

Li li, li li, li li, li li, z małego Dzieciątka.


Leżąc na słomie łzy toczy,

Drogie perły leją oczy:

Głos podobny nędznikowi,

W płaczu pierwszym człowiekowi.

Chrystus się nam narodził,

Jak dawno prorokowan był;

Weselcie się, dziatki, z małego Dzieciątka,

Li li, li li, li li, li li, z małego Dzieciątka.


Wół i osioł nadsługują,

Stwórcę swego w stajni czują:

Czczą majestat Jego w żłobie,

Chociaż w podłej ludzkiej osobie.

Chrystus się nam narodził,

Jak dawno prorokowan był;

Weselcie się, dziatki, z małego Dzieciątka,

Li li, li li, li li, li li, z małego Dzieciątka.


Dary niosą pastuszkowie,

Pierwsi do żłobu posłowie:

Oddają Mu swe pokłony,

Wielbią Boga z swojej strony.

Chrystus się nam narodził,

Jak dawno prorokowan był;

Weselcie się, dziatki, z małego Dzieciątka,

Li li, li li, li li, li li, z małego Dzieciątka.


Trzej królowie Go witają,

Dary swemi oświadczają:

Że to Pan nieba wieczny,

Chociaż leży niedostateczny.

Chrystus się nam narodził,

Jak dawno prorokowan był;

Weselcie się, dziatki, z małego Dzieciątka,

Li li, li li, li li, li li, z małego Dzieciątka.


Miłe Dziecię, niebios Panie,

Serc naszych uradowanie,

Tobie piosenki śpiewamy,

Ciebie Boga uwielbiamy.

Chrystus się nam narodził,

Jak dawno prorokowan był;

Weselcie się, dziatki, z małego Dzieciątka,

Li li, li li, li li, li li, z małego Dzieciątka.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików