Pan z nieba i z łona

Pan z nieba i z łona Ojca przychodzi,

oto się z Maryi dziś Jezus rodzi;

łaski przynosi temu, kto prosi,

odpuszcza grzechy, daje pociechy;

o Panie nasz święty, cud niepojęty!


Przystąpmy do Tego z swymi prośbami,

którego oczęta spłynęły łzami;

niech łaska, Boże, Twoja wspomoże,

zlituj się, Panie, oddal karanie

od nas grzesznych ludzi, gdy trąba wzbudzi!


Pamiętaj na dobroć! Co się to stało,

żeś przyjął z Maryi, Bóg, ludzkie ciało?

Panna nosiła, Panna powiła,

prości pasterze czcili Cię szczerze,

monarchy witali, gdy Cię poznali.


O Panie! Tyś z Ojca, Tyś światło z Boga,

ubogiś i Matka Twoja uboga

te czynią kroki Boskie wyroki,

aby stworzony człowiek korony

dostąpił przez Ciebie i mieszkał w niebie.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików