Panie Boże mój!

Kolęda klasztorna.

Panie Boże mój! jam jest wołek twój:

Nie umiem nic tylko orać,

I to trzeba na mnie wołać

Nu, nu, wołku nu!


Nuże nieboże, osioł pomoże:

Ja pasterka mam tę wolę,

Zorać z wami całą rolę,

Gdzie stoi szopka.


Gdzie mój Pan leży, pszeniczkę mierzy,

Józef stary wysypuje

Matusia rączki gotuje

Będzie ją siała.


My żąć będziemy, potem zmielemy

Dla kochanej dziecineczki,

Będziem piekli kukiełeczki

Na nowe lato.


A gdy nie stanie tej mąki Panie,

Oddajem się w twoje rączki,

Niech sobie spytlują mączki,

Z serca naszego.


Ja zaś twój wołek, wierny pachołek,

Będę cię grzał swojem chu, chu,

Choć też będą pustki w brzuchu,

Nie odejdę ztąd.


I ja twój osieł, od braci poseł,

Z nim też służyć wszyscy chcemy,

Nosić cię zawsze będziemy,

Póki żyć każesz.


Nu wierni słudzy, ośle i drudzy,

Przyjmuję waszą ochotę,

Płacić będę tę robotę,

Hojnie każdemu.


Bydlętom siana, zawsze w kolana,

Pasterce dam po kolędzie,

Czem się kontentować będzie,

Siebie samego.


Dam i Matusię z starym tatusiem,

Niech wam wszystkim wiernie służy,

Tu na ziemi, potem dłużej,

W niebie na wieki.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików