Pasterze paśli trzody

Pasterze paśli trzody na przyłogu;

Ali Anieli

śpiewają chwałę Bogu.


Chwała bądź Bogu na wysokiem niebie,

A pokój ludziom

na nizkim padole.


Oznajmujemy niezmierne wesele,

Że się narodził Bóg

w człowieczem ciele.


Idźcie, kwapcie się do Betleem miasta,

Znajdziecie dziecię

położone w jasłkach.


Potem Anieli wnet od nich zniknęli,

Pasterze także

do Betleem biegli.


I tak znaleźli jak Anioł powiedział,

Iż osioł z wołem

nad nim klęcząc puchał.


A Józef stary kołysał dzieciątko,

Nynajże nynaj,

miłe pacholątko.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików