Pastuszkowie ze snu powstali

Pastuszkowie ze snu powstali, aby swego Stwórcę poznali.

Słysząc anielskie pienie, że Bóg przyszedł na ziemie,

Trzody opuszczali, do szopy biegali,

Małemu Dzieciątku nowe pieśni grali.

Złożonemu we żłobie.


Leżysz we żłóbeczku, mój Panie, w pieluszkach spowity na sianie.

Opuściłeś tron świety, masz gospodę z bydlęty.

Przed Nim to Anieli na twarze padali,

“Święty, Święty, Święty” po trzykroć śpiewali

Chwała na wysokości!


Panna czysta Dziecię piastuje, karmi Je piersiami, całuje.

O dobro nieskończone, Bóstwo z ciałem złączone.

Syn Jednorodzony, z Boga przedwiecznego,

W żywocie poczęty z Ducha Najświętszego

Z Panny Niepokalanej.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików