Po kolędzie omnes ad vos

Po kolędzie omnes ad vos, omnes ad vos pójdziemy,

Jeśli gratis dobrze się mieć będziemy.

Gloria, laus Bogu najprzód śpiewajmy, śpiewajmy,

Gospodarzom largus vesper przyznajmy, przyznajmy.


Zacznijcież już, mili fratres, kolędę,

Zaczem się wam na pramium zdobędę.

Proście Boga donet nobis fortunam,

Cum salute podążajmy hanc unam.


Niechże Deus błogosławi a sporze,

Deus w gumnie i spiżarni, w oborze.

Na nowy rok mittat tibi gaudia

Et prosperet według myśli omnia.


Dzisiaj prośmy Salvatorem z Maryją

Dobrodzieje longam vitam niech żyją,

A po śmierci super colos wędrują,

Copiosam niech mercedem uczują.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików