Pójdźmy wszyscy do stajenki

Pójdźmy wszyscy do stajenki,

do Jezusa i Panienki!

Powitajmy maleńkiego

i Maryję, Matkę Jego.


Witaj, Jezu ukochany,

od Patryarchów czekany.

Od Proroków ogłoszony,

od narodów upragniony.


Witaj, Dziecineczko w żłobie,

wyznajemy Boga w Tobie.

Coś się narodził tej nocy,

byś nas wyrwał z czarta mocy.


Witaj, Jezu nam zjawiony;

witaj, dwakroć narodzony,

raz z Ojca przed wieków wiekiem,

a teraz z Matki człowiekiem.


Któż to słyszał takie dziwy?

Tyś człowiek i Bóg prawdziwy,

Ty łączysz w Boskiej Osobie

dwie natury różne sobie.


O szczęśliwi pastuszkowie,

któż radość waszą wypowie!

Czego Ojcowie żądali,

wyście pierwsi oglądali.


O Jezu, nasze kochanie,

czemu nad niebios mieszkanie

przekładasz nędzę, ubóstwo,

i wyniszczasz swoje Bóstwo?


Miłości to Twojej dzieło

z miłości początek wzięło.

Byś nas zrównał z Aniołami,

poniżasz się między nami.


Spraw to, Jezu, Boskie Dziecię.

niech Cię kochamy nad życie;

niech miłością odwdzięczamy

miłość, której doznawamy.


Święta Panno, Twa przyczyna

niech nam wyjedna u Syna,

by to Jego narodzenie

zapewniło nam zbawienie.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików