Pomaga Bóg! bodajś zdrowa

Pomaga Bóg, bodajś zdrowa,

Kuchareczko Jezusowa

Gotujże mu dobrze,

Nagrodzić to szczodrze

Tu w potrzebie, potem w niebie.


Cóż mu będziesz gotowała?

Już mi wszystko powiedziała

Matka Pana tego, dla Synaczka swego:

Co smakuje, w czem gustuje,

Co smakuje, w czem gustuje.


Dobrą wolą i pragnienie,

Kochać go nad swe zbawienie,

Kochać utrapienie, krzyż i wyniszczenie,

Ze wszystkiego co miłego,

Ze wszystkiego co miłego.


Serce czyste i skruszone,

Ogniem miłości pieczone,

Do niego saporek, cierpliwości worek,

To mu będę, gotowała

Tak mi Matusia kazała.


A wieczerza jaka będzie?

Ochędostwo w kuchni wszędzie,

Na wety milczenie, woli umartwienie:

To mu będę gotowała,

Tak Panna dysponowała.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików