Posoł Baca Owce

Posoł baca owce

Fomfarom, fomfarom

W betlejemskich horach

Siudrygom, nic ni mom


W betlejemskich horach

Kosior murowany

Ftoz go wymurowoł

Baca porubany


Jesce-k se nie widzioł

Coby ftoryj nocy

Tak świeciły gwiozdy

Jak dziś o północy

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików