Postańmy tu bracia razem

Postańmy tu bracia razem,

Zatańcujmy sobie wkoło:

Bo Pan Panów, Pan niebiosów,

Pogląda na nas wesoło,

Pogląda na nas wesoło.


Oddajmy mu ukłon prawy,

Bo on przyjął nasze dary:

Czem chudoba nasza włada,

Tośmy dali na ofiary,

Tośmy dali na ofiary.


Trzebaby zaś na tym mrozie,

Podźwignąć cię z tego siana:

My tu skakać, weselić się,

Będziem do samego rana,

Będziem do samego rana.


Alić Jezus powstał z żłoba,

I swą rączką błogosławi:

Józef stary, rzekł, bez miary

Czego brakuje dostawi,

Czego brakuje dostawi.


Dziękujemy i wielbiemy

Ciebie Boże! wielki Panie:

Niech twa cześć i chwała święta,

Na wiek wieków nie ustanie,

Na wiek wieków nie ustanie.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików