Przybieżeli do Betleem

Przybieżeli do Betlejem pasterze,

Przygrywali dzieciąteczku na lirze.

Witają dzieciątko,

Małe pacholątko,

Pasterze, pasterze.


Podarunki Jezusowi oddają,

Na kolana przed nim ze czcią klękają.

Witają dzieciątko,

Małe pacholątko,

Pasterze, pasterze.


Uznają w nim Messyasza prawego,

Który przyszedł, by ich zbawił od złego.

Witają dzieciątko,

Małe pacholątko,

Pasterze, pasterze.


Dzieciątko się do pastuszków uśmiecha,

Swobodnie każdy z nich sobie oddycha.

Witają dzieciątko,

Małe pacholątko,

Pasterze, pasterze.


Postanęli pastuszkowie wokoło,

Zaśpiewali Jezusowi wesoło.

Witają dzieciątko,

Małe pacholątko,

Pasterze, pasterze.


Dziękował im Józef stary za dary

Przyniesione dla Jezusa ofiary.

Witają dzieciątko,

Małe pacholątko,

Pasterze, pasterze.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików