Przybieżeli do Betlejem pasterze

To polska kolęda, której początki sięgają siedemnastego wieku.

Przybieżeli do Betlejem pasterze,

grając skocznie Dzieciąteczku na lirze.


Chwała na wysokości,

Chwała na wysokości,

A pokój na ziemi.


Oddawali swe ukłony w pokorze

Tobie, z serca ochotnego, o Boże!


Chwała na wysokości,

Chwała na wysokości,

A pokój na ziemi.


Anioł Pański sam ogłosił te dziwy,

których oni nie słyszeli, jak żywi.


Chwała na wysokości,

Chwała na wysokości,

A pokój na ziemi.


I Anieli gromadami pilnują,

Panna czysta wraz z Józefem piastują.


Chwała na wysokości,

Chwała na wysokości,

A pokój na ziemi.


Poznali Go Mesjaszem być prawym,

narodzonym dzisiaj Panem łaskawym.


Chwała na wysokości,

Chwała na wysokości,

A pokój na ziemi.


My Go także Bogiem, Zbawcą już znamy

i z całego serca wszyscy kochamy.


Chwała na wysokości,

Chwała na wysokości,

A pokój na ziemi.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików