Przystąpmy do szopy

Przystąpmy do szopy uściskajmy stopy Jezusa maleńkiego,

który swoje Bóstwo wydał na ubóstwo dla zbawienia naszego.

Zawitaj Zbawco narodzony z Przeczystej Panienki.

Gdzie berło, gdzie Twoje korony,

gdzie berło gdzie Twoje korony,

Jezu malusieńki.


Ten, co wszechświat dzierży, w żłobie dzisiaj leży, ludzkiej pomocy czeka:

Jezus, Bóg wcielony w żłobie wyniszczony dla zbawienia człowieka;

o Boże, bądźże pochwalony za Twe narodzenie!

racz zbawić ludzki ród, zgubiony,

racz zbawić ludzki ród zgubiony,

daj duszy zbawienie.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików