Radujmy się, bracia mili

Radujmy się, bracia mili, gdyż dziw nad dziwy

Swego Syna zesłał na świat Bóg dobrotliwy,

Przyszedł Bóg na świat, by zbawić nas, ludzkie plemię.

Z mocy grzechu, przez to przyniósł radość na ziemię.


Obietnice się spełniły, od Boga dane,

Gdy to Dziecię dla nas biednych z nieba zesłane,

Wszak Zbawiciel dla nas zstąpił na ziemskie niwy,

Z tronu Swego niebieskiego, On, Bóg prawdziwy.


I Anieli się weselą i tak śpiewają,

Pan Bóg chwałę, ludzie pokój niechaj tu mają,

Gwiazda cudna nad stajenką wesoło płonie,

Która sprowadziła Królów w kornym pokłonie.


O, z ufnością i miłością doń się zbliżamy,

Pokłon boski, hołd królewski Dzieciątku dajemy,

Prośmy także, byśmy kiedyś, jak tu na ziemi,

Mogli śpiewać Jemu chwałę, będąc zbawieni.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików