Rozkwitnęła się lilija

Rozkwitnęła się lilija,

a ta jest Panna Maryja.

Zrodziła nam Syna,

wesoła dla wszystkich nowina!


Złożyła Go na sianeczku,

w lichej stajence w żłóbeczku.

Pokłon Mu oddała,

jak Boga swojego witała.


O Święta Bogarodzico,

o Przenajświętsza Dziewico!

Tyś różdżka z Jessego,

dałaś kwiat zapachu wdzięcznego.


Niezmazanaś grzechu plamą,

stałaś się niebieską bramą,

przez którą Bóg wchodzi,

gdy się nam na ten świat dziś rodzi.


Pozwól, o Panno, prosimy,

niech prośby nasze złożymy,

bo Twoja przyczyna

jest w mocy skutecznej u Syna.


Spraw to, niech Syn Twój jedyny,

odpuściwszy nasze winy,

gdy na świat przychodzi,

przez łaskę w sercach się narodzi.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików