Skoczmyż do Betleem czemprędzej

Skoczmyż do Betleem czemprędzej pasterze,

Niechaj każdy co ma dla dzieciątka bierze:

Bo to dziecię w nędzy leży,

Bez posłania, bez odzieży,

Na ciężkim mrozie.


Ja mu dam barana, jeszcze tego rana,

Dam mu także gruszek i pięknych jabłuszek:

A ja mu dam zwierciadełko,

Będzie miał na bawidełko,

Żeby nie płakał.


Ja na poduszeczkę puchu odrobinę,

Z jagnięcia skóreczkę dam mu na pierzynę:

By mu leżyć było miękko,

Koło niego słyszę cienko,

Poratuję go.


A ja bardzo myślę co mu takiego dam,

Dałbym mu kożuszek, ale go sam nie mam:

Przecież mu co podaruję,

Albo go czem uraduję,

To pacholątko.


Mam ja wróbli dosyć, puszczę ich do szopy,

Niechaj mu śpiewają razem choć półkopy:

Cierp cierp cierp cierp miły Panie,

Póki ten mróz nie ustanie,

Będzie ci lepiej.


Ja nie mając co dać bardzo ubolewam,

Ale go ucieszę tylko mu zaśpiewam:

Lu lu, la la, lu lu, li li,

Będzie tu lepiej po chwili,

Jak inni przyjdą.


Zaśpiewałem Panu, a tem się utulił,

I pod pierzyneczkę główkę swoją wtulił:

Mrugnął na mnie oczętami,

Poklaskał se rączętami,

By znać był kontent.


Bardzo to rozkoszne musi być dzieciątko,

Wół mu z osłem służą tak wierne bydlątko:

Parą go swą zagrzewają,

Zawsze na niego chuchają,

By zimna nie czuł.


Patrząc na twą biedę, więc bardzo nam cię żal,

Złożymy się wszyscy a zrobimy ci bal:

Zgotujemy baraniny,

Upieczemy cielęciny,

Wiwat krzykniemy.


Daliśmy ci Panie cośmy sami mieli,

Jak też ty będziesz miał, my nie będziem mieli,

Przyjdziem do ciebie z torbami,

Opatrzysz wszystkich chlebami,

Co twoja łaska.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików