Skrzypi wóz, wielki mróz

Skrzypi wóz, wielki mróz; wielki mróz, skrzypi wóz;

Trzej królowie jadą, złoto, mirrę kładą.


A komuż takiemu? Dzieciątku małemu;

Cóż to za Dzieciątko? musi być Paniątko,


Któremu królowie, służyli panowie,

I przed Nim padali, na kolana klękali.


Pasterze na lirze i dudkach grali,

Do szopy w też tropy prędko przybiegali.


Bóg ci to dali; Bóg to Dzieciątko krasne,

Cichuchne, miluchne, jak słoneczko jasne.


Pójdę ja do Niego, poproszę od Niego,

By mi był miłościw czasu jak najgorszego:


Kiedy dusza z ciałem ze strachem niemałym

Biedzić się, dzielić się będzie z wielkim żalem.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików