Spłynął z nieba wysokiego

Spłynął z nieba wysokiego,

Bóg dla zbawienia ludzkiego:

Porodziła w Betleem,

Pana Syna z weselem,

Złożyła w żłobeczku,

Na zielonem sianeczku,

Ku ku ku, ku ku ku,

Zagrzewaj go wółeczku.


O witajże z nieba Boże!

Twardeś sobie obrał łoże:

Witaj Królu niebieski,

Cesarzu Empirejski.

Zszedłeś do szopiny,

Byś zgładził nasze winy,

Ny uy ny, ny ny ny,

Synu Ojca jedyny.


Za grzechy Ewy i Adama,

Tu dziecina upłakana:

O Maryja proszę cię,

Chciej ukoić to dziecię,

Piersiami świętemi

Twojemi panieńskiemi,

Mi mi mi, mi mi mi,

I nakarmij go niemi.


Józefie święty, kochany,

Niesieć Kuba dwa barany

Z trzody swojej co większe,

A oraz i najlepsze,

Ku zagrzaniu twemu,

Panięciu zziębniałemu,

Mu mu mu, mu mum mu,

Dziecięciu kochanemu.


Kuba najprzód się dowiedział,

Bo o północy przybieżał:

Pasł tam blizko swe kozy,

Wiedział że to Syn Bożiy,

W tej szopie zrodzony,

Miedzy bydłem złożony,

Ny ny ny, ny ny ny,

W pieluszki uwiniony.


Pobieżał Kuba do budy,

Nadął sobie w drogę dudy,

Opowiadał i drugim,

Pasterzętom ubogim,

Wesołą nowinę,

Że widziałem dziecinę,

Nę nę nę, nę nę nę,

Z nieba daną dziecinę.


Ci się z radością porwali,

Owiec swych poodbiegali,

Podarunki pobrali,

Z Kubą się wyścigali:

Runął na pagórku,

I pogniótł dudy w worku,

Ku ku ku, ku ku ku,

O Kubo nieboraku.


Pasterze się z niego śmiali,

Hala, hala nań wołali:

Kuba wrócił do budy,

Pozeszywać swe dudy,

Igła gruba była,

Dudy podziurawiła,

Ła ła ła, ła ła ła,

Bez dudów bieda była.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików