Szczęśliwy pastuszek

Szczęśliwy pastuszek przy swojej prostocie,

niżeli książęta co się błyszczą w złocie

choć pod gołym niebem prześpi się pod miedzą

gdy ci miękko leżą i przysmaczki jedzą

Pasterz biedny lecz szczęśliwy

może ujrzeć dziw nad dziwy

kiedy w górach owce pasie

i usiądzie przy szałasie


Szczęśliwy pastuszek dola jego błoga

skoro w sercu chowa tę nadzieję Boga

choć złowrogie wichry, mu nad głową wieją

przyjścia Mesyjasza cieszy się nadzieją

Pasterz biedny lecz szczęśliwy

może ujrzeć dziw nad dziwy

kiedy w górach owce pasie

i usiądzie przy szałasie


Jeszcze ja nie bace aby moje oczy

oglądały kiedy takie śliczne noce.

Jak dzisiejsza nocka nie wiem co się dzieje

jakaś dziwna jasność coś jak gdyby dnieje.

Pasterz biedny lecz szczęśliwy

może ujrzeć dziw nad dziwy

kiedy w górach owce pasie

i usiądzie przy szałasie

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików