To, Co Było Od Początku

To, co było od początku,

to, cośmy sami słyszeli,

to, cośmy oglądali własnymi oczyma,

to zwiastujemy wam, opowiadamy wam:


Tak Bóg umiłował świat, że Syna Swego nam dał.

Tak Bóg umiłował świat, że Syna Swego nam dał.


To, co każdy widział z bliska,

czego dotykały nasze ręce.

To było Słowo od Ojca, Słowo Życia.

To zwiastujemy wam, opowiadamy wam:


Tak Bóg umiłował świat, że Syna Swego nam dał.

Tak Bóg umiłował świat, że Syna Swego nam dał.


Życie nam się objawiło,

a myśmy Je oglądali

i o Nim wam świadczymy,

i zwiastujemy wam, opowiadamy wam:


Tak Bóg umiłował świat, że Syna Swego nam dał.

Tak Bóg umiłował świat, że Syna Swego nam dał.


Cośmy sami zobaczyli,

to, cośmy sami słyszeli, to zwiastujemy wam,

abyście wszyscy doszli do wspólnoty z nami,

byście byli jedno z nami.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików