Triumfy Króla Niebieskiego

Triumfy Króla niebieskiego

Zstąpiły z nieba wysokiego.

Pobudziły pasterzów,

Dobytku swego stróżów,

Śpiewaniem, śpiewaniem, śpiewaniem.


Chwała bądź Bogu w wysokości,

A ludziom pokój na niskości.

Narodził się Zbawiciel,

Dusz ludzkich Odkupiciel,

Na ziemi, na ziemi, na ziemi.


Zrodziła Maryja Dziewica

Wiecznego Boga bez rodzica,

By nas z piekła wybawił,

A w niebieskich postawił.

Pałacach, pałacach, pałacach.


Pasterze w podziwieniu stają,

Triumfu przyczynę badają,

Co się nowego dzieje,

Że tak światłość jaśnieje.

Nie wiedzą, nie wiedzą, nie wiedzą.


Że to Bóg, gdy się dowiedzieli,

Swej trzody w polu odbieżeli,

Śpiesząc na powitanie

Do Betlejemskiej stajni.

Dzieciątka, Dzieciątka, Dzieciątka.


Niebieskim światłem oświeceni,

pokornie przed nim uniżeni,

Bogiem Go być prawdziwym

z serca afektem żywym.

Wyznają, wyznają, wyznają.


I które mieli z sobą dary

Dzieciątku dają na ofiary:

przyjmij, o Narodzony

nas i dar przyniesiony.

Z ochotą, z ochotą, z ochotą.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików