W Betleem przy drodze

W Betleem przy drodze, jest szopa zła srodze:

A tam się rozgościła,

Matka Jezusa miła.


Z Boskiego zrządzenia, przyszedł czas rodzenia

Synaczka przedwiecznego,

Światu pożądanego.


Wnet Anioł to sprawił, pasterzom objawił:

Pasterze co się stało,

Bóg przyjął ludzkie ciało.


Spiesznie pobieżycie, w Betleem ujrzycie,

Dzieciątko pod jasłkami,

Uwite pieluszkami.


A tam osioł z wołem, pod nieba okołem,

Parą nań swą puchają,

Dzieciątko zagrzewają.


Wejdę w szopę, mali Anieli strugali

Złotą wierzbę i lipkę,

Dzieciątku na kolebkę.


Jeden kąpiel grzeje, a drugi się śmieje,

Trzeci pieluszki suszy,

Każdy rad służy z duszy.


Czwarty jeść gotuje, piąty usługuje,

Szósty po szopie tupta,

Sprzęty do kąta sprząta.


I my też małemu, Dzieciątku dobremu,

Z radością usługujmy

Serca swe ofiarujmy.


Dajmy mu ofiary, każdy swoje dary,

Ty daj Kuba kukiełkę,

Ja dam masła osełkę.


A ja Grzela prosię, zaraz mu zaniosę,

I czubatą kokosię,

Przyjmij śliczny Jezusie.


Ja Wojtal Barana, zaniosę do Pana,

Weź odemnie chudego,

Barana tłuściuchnego.


Teraz ci zagramy, na czem tylko mamy,

Na skrzypkach i na dudkach,

Także i na multankach,


Graj ty Wojtal w dudy, boćżeś bardzo chudy,

A ty Grzelo w skrzypeczki,

Ty Kuba w multaneczki.


Ty Witku w cymbały, dodaj Panu chwały,

Ucieszmy Panienkę,

Kochaną Matuleńkę.


Jużeśmy zagrali, i dary oddali,

Teraz ci dziękujemy,

Do stada odchodzimy.


Miej nas w swej obronie, przeciwko złej stronie

Paniąteczko nad Pany,

Dla nas z nieba zesłany.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików