W Betleem się narodziło

W Betleem się narodziło

Dziecię, co świat ucieszyło,

Co nam przyniosło zbawienie

Z mocy czarta wyzwolenie,

Z dawna żądane, prorokowane,

Teraz nam od czystej Panny na świat wydane.


O prawdziwie dniu szczęśliwy!

Którego Bóg dobrotliwy,

Spowinowacił się z światem,

Wziął ciało, stał się nam bratem;

A to dlatego, aby każdego

Oswobodził z kary grzechu Adamowego.


Bóg się nam na świat narodził,

By nas z piekła wyswobodził;

Dobrej myśli być się godzi,

Gdy dziś Zbawiciel przychodzi:

Więc mu śpiewajmy i wychwalajmy,

Bogu dziś narodzonemu cześć oddawajmy.


Wszakże i bydlęta same,

Chociaż z rozumu obrane,

Wół z osłem Bogiem go znają,

Jak mogą tak go witają,

Nizko klękają, i upadają,

Na kolanach dzieciąteczku pokłon oddają.


I siana z obroku swego,

Żłobu dla spoczynku jego,

Z ochotą mu pozwalają,

Parą go swą zagrzewają,

Jak stwórcę swego, i Pana tego,

Któremu nie było ani będzie równego.


Pastuszkowie też przybyli,

W czem mogli Panu służyli,

Biegnąc do szopy w zawody,

Porzuciwszy swoje trzody,

Jedni śpiewali, drudzy zaś grali,

A inni dary dawali które pobrali.


I my też z serca ofiary

Łącząc z pastuszemi dary,

Oddajemy wcielonemu,

Bogu dziś narodzonemu,

Nasze śpiewania i wychwalania,

Prosząc aby nas uchronił w piekle karania.


Wspieraj nas wieczny Dziedzicu,

W świętych cnotach, w dobrem życiu,

Błogosław każdego mile,

Poszczęść wszystkie życia chwile:

Miasta z wioskami i z dobytkami,

Pobłogosław nam na zawsze twemi rączkami.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików