W dzień Bożego Narodzenia #2

W Dzień Bożego Narodzenia

radość wszelkiego stworzenia:

ptaszki do szopy zlatują,

Jezusowi przyśpiewują, przyśpiewują.


Słowik zaczyna dyszkantem,

szczygieł mu dobiera altem,

szpak tenorem krzyknie czasem,

a gołąbek gruchnie basem, gruchnie basem.


Wróbel ptaszek nieboraczek,

Uziąbłszy śpiewa jak żaczek:

Dziw nad dziwy, dziw nad dziwy,

Narodził się Bóg prawdziwy, Bóg prawdziwy.


A mazurek z swoim synem

Tak świergocze za kominem;

Cierp cierp cierp cierp, miły Panie,

póki ten mróz nie ustanie, nie ustanie.


I żórawie w swoje nosy,

Wykrzykują pod niebiosy:

Czajka w górę podlatuje,

Chwałę Bogu wyśpiewuje, wyśpiewuje.


Sroka wlazłszy na jodlinę,

Odarła sobie łysinę:

I choc gołe świeci czoło,

Gwarzy jednak dość wesoło, dość wesoło.


Kur na grzędzie krzyczy wszędzie:

Wstańcie ludzie bo dzień będzie,

Do Betleem pospieszajciem

Boga w ciele przywitajcie, przywitajcie.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików