W dzień Bożego Narodzenia 3

W dzień Bożego Narodzenia,

Radość wszystkiego stworzenia.

Aniołowie się radują,

Jezusowi wyśpiewują, wyśpiewują.


Niesłychana to nowina,

Panna porodziła Syna,

Syna Jednorodzonego,

Boga Ojca Niebieskiego, Niebieskiego.


To Anieli oznajmują,

Do Betlejem pokazują,

Gdzie narodził się Zbawiciel

Wszego świata Odkupiciel, Odkupiciel.


Gdy pasterze usłyszeli,

Do stajenki pobieżeli;

Dzieciąteczku się kłaniają,

Podarunki oddawają, oddawają.


Chwała Bogu niechaj będzie

W niebie i na ziemi, wszędzie.

Z Aniołami się radujmy,

Jezusowi wyśpiewujmy, wyśpiewujmy.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików