W górę serca i czoła

W górę serca i czoła!

Pieśń zabrzmiała wesoła

I po ziemi rozlega się całej.

Oto Jezus maleńki

Pośród lichej stajenki,

Zstąpił do nas z niebieskiej Swej chwały.


Radość bije w przestrzenie,

Czuje każde stworzenie,

Jaka dana mu z niebios pociecha.

Bowiem Boskie to Dziecię

Do każdego na świecie

Z łona Matki się słodko uśmiecha.


Spojrzyj Boska Dziecino,

Oto z ócz nam łzy płyną

I przez łzy się modlimy do Ciebie:

Niech ta gwiazda, co płonie

W chwały Twojej koronie

I nam także zabłyśnie na niebie!


Niech jej promyk, co świeci

Wśród burzliwej zamieci

I nam ulgę przyniesie w niedoli.

Niechaj w polskiej krainie

Pieśń dziś taka popłynie:

„Pokój ludziom, co dobrej są woli!”

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików