W żłobie leży

W żłobie leży, któż pobieży

Kolędować Małemu

Jezusowi Chrystusowi

Dziś nam narodzonemu.

Pastuszkowie przybywajcie,

Jemu wdzięcznie przygrywajcie

Jako Panu naszemu.


My zaś sami z piosneczkami

Za wami pospieszymy,

A tak tego Maleńkiego

Niech wszyscy zobaczymy,

Jak ubogo narodzony,

Płacze w stajni położony,

Więc Go dziś ucieszymy.


Naprzód tedy niechaj wszędy

Zabrzmi świat w wesołości,

Że posłany nam jest dany

Emanuel w niskości.

Jego tedy przywitajmy,

Z aniołami zaśpiewajmy:

Chwała na wysokości!


Witaj Panie! Cóż się stanie

Że rozkosze niebieskie

Opuściłeś a zstąpiłeś

Na te niskości ziemskie?

Miłość moja to sprawiła,

By człowieka wywyższyła

Pod nieba empirejskie.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików