Warto czekać

Warto czekać na ten wieczór,

święty wieczór, świętą noc,

gdy Bóg rodzi się w kolędzie,

gdy jaśnieje prawdy moc.


Warto czekać na ten wieczór

przebaczenia wszystkich win,

gdy się milczy w zachwyceniu,

albo śpiewa piękny hymn.


W cudnej katedrze, w złocie i w srebrze - rodzi się Bóg,

w wiejskim kościółku, w biednym przytułku - rodzi się Bóg,

w supermarkecie i w trzecim świecie - rodzi się Bóg,

w pastuszym żłobie, we mnie i w Tobie - rodzi się Bóg,

w łezce spod powiek i w słowie człowiek - rodzi się Bóg.


Tyle ciszy w ludzkich sercach,

tyle dobra w oczach lśni,

ręce chętne do braterstwa,

krzywd już nie pamięta nikt.


Bóg - Dzieciątko gdzieś w Betlejem,

zamiast puchu - prosty żłób

dał nam miłość, dał nadzieję,

z wiarą kolędujmy mu.


W cudnej katedrze, w złocie i w srebrze - rodzi się Bóg,

w wiejskim kościółku, w biednym przytułku - rodzi się Bóg,

w supermarkecie i w trzecim świecie - rodzi się Bóg,

w pastuszym żłobie, we mnie i w Tobie - rodzi się Bóg,

w łezce spod powiek i w słowie człowiek - rodzi się Bóg.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików