Wesoła nam się zjawiła dzisiaj

Wesoła nam się zjawiła dzisiaj nowina,

Dobra godzina:

Panna Syna porodziła,

i we żłobie położyła,

Boskiego Syna.


Anioł najprzód o północy to nam zwiastował,

Gdy wyśpiewował:

Chwała Bogu w wysokości,

pokój ludziom na nizkości,

Tak się radował.


I zapraszał bardzo mile do Pana tego,

Narodzonego:

Byśmy czemprędzej biegali,

i z radością przywitali,

Króla nowego.


Michał skoro to usłyszał, bieży do szopy,

Wziąwszy półkopy

Serków dla nowego Pana,

śpiewa sobie dana, dana,

Wchodząc do szopy.


A ujrzawszy dzieciąteczko między bydlęty,

Tak żalem zdjęty,

Iż mówi do matki jego,

i do Józefa świętego:

Że to Pan święty.


Proszę ciebie Panie święty na te sereczki,

Podaruneczki,

Abyś raczył błogosławić,

i od wilka mi wybawić,

Moje owieczki.


A Kuba znowu porwawszy z trzody barana,

Padł na kolana,

Mówiąc, powiedz Panie z nieba,

czego ci więcej potrzeba,

Dam ci i siana,


Dla tegoć to osła z wołem coć zagrzewają,

Parą puchają:

Niechaj ich Józef posili,

aby cię nie odstąpili,

Niech żywność mają.


Antek także nieboraczek wziął koszyk gruszek,

Masła garnuszek:

Kładzie Panu po kolędzie,

jeźli tego mało będzie,

Da i jabłuszek.


Bartek się nierychło ocknął ze snu twardego,

Do Pana tego,

Wziąwszy troje kurcząteczek,

i krup jaglanych woreczek,

Spieszy do niego.


Skoro przybieżał do szopy ujrzawszy Pana,

Padł na kolana:

O witajże Królu nieba,

Ciebie nam też było trzeba,

I śpiewa dana.


Maryja gdy na to patrzy, cieszy się mile,

Z wesołej chwile:

A Józef po szopie pląsa,

Jak staruszek głową trząsa,

Życzący mile;


Onym od Syna Bożego błogosławieństwa,

Także zwycięztwa

Nad dusz nieprzyjaciołami,

Mówiąc: Pan Bóg będzie z wami,

Doznacie męztwa.


Za te dary któreście tu Panu oddali,

Ofiarowali,

Z prostotą, z szczerej miłości,

Za to będziecie w wieczności

Z nim królowali.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików