Wesołą nowinę dziś ogłaszamy

Wesołą nowinę dziś ogłaszamy,

Z radością serc naszych którą mamy;

Bo słowo przedwieczne z nieba zesłane,

W Betleem w pieluszki skrępowane:

Anielskie okrzyki, różnemi języki

Wołają: dalej! dalej! do szopy.


Zlękli się pasterze tego hałasu,

Zbiegać się poczęli wszyscy z lasu,

Radząc się co by to takiego było,

Że się tak jak we dnie rozwidniło:

Jedni się zlęknąwszy, drudzy poklęknąwszy,

Krzyczeli: gwałtu! gwałtu! świat gore.


Ale wnet powstali gdy się postrzegli

Do szopy czemprędzej wszyscy biegli.

Witali Jezusa narodzonego,

Na sianku we żłobie złożonego.

Dali mu ofiary, a drudzy bez miary

pląsali hoc hoc, hoc hoc, mazurka.


A z tej się ochoty dziecina śmiała,

Na dudki paluszkiem skazowała;

Wtem Maciek porwawszy dudy wielkośne,

Dzieciątku piosneczki grał rozkoszne:

Jedni tańcowali, w podkówki krzesali,

A drudzy hola! hola! śpiewali.


A gdy się tak wszyscy rozochocili,

Caluchną szopeczkę zakurzyli,

Dzieciątku się też już lulać chciało,

Oczęta maluchne zamrużało:

Józef do batoga skoczył, my dla Boga!

Czempredzej w nogi! w nogi! z Betleem.


Chwała, cześć niech będzie Bogu naszemu,

Z Maryi dziewicy zrodzonemu;

Za to że nawiedził stworzenie swoje,

Opuściwszy niebieskie pokoje,

Aby nas pozyskał, których grzech uciskał,

Spiewajmy: Święty! Święty! na wieki.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików