Witaj Jezu kochany

Witaj Jezu kochany, kochany,

Witaj Panie nad Pany, nad Pany;

Tyś jest nsza pociecha, pociecha,

Ty nas zbawisz od grzecha, cha cha cha,

Od grzecha.


Pozwoliłeś rączeńki, rączeńki,

Jezuleńku maleńki, maleńki,

Pozwółże i gębuli, gębuli,

Niech się grzesznik przytuli, li li li,

Przytuli.


A tam Boże kot tobie, kto tobie,

Plązy czyni przy żłobie, przy żłobie?

Tam pasterzów gromada, gromada,

Co śpiewają: ta da da, ta da da,

Ta da da.


A my stojąc wokoło, wokoło,

Zaśpiewajmy wesoło, wesoło:

Chwała Bogu na ziemi, na ziemi,

W niebie, z Matką, Świętemi, mi mi mi,

Świętemi.


A tak wszyscy zagrali, zagrali,

Wesoło zaśpiewali, śpiewali:

Wesołe nam nowiny, nowiny,

Narodził się jedyny, ny ny ny,

Jedyny.


Narodził się Syn Boski, Syn Boski,

Ściskajmyż go za nóżki, za nóżki,

Byśmy grzechów nie znali, nie znali,

W niebie z nim królowali, li li li,

Królowali.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików