Witaj Jezu nasz kochany

Witaj Jezu nasz kochany, nasz kochany,

Zbawicielu pożądany, Zbawicielu pożądany:

Witaj jedyna pociecho,

Tobie pieni naszych echo,

Dziś poświęcamy.


Wszechmogący wielki Boże!

Któż Twą dobroć pojąć może,

Którą stworzeniu wyłuszczasz,

Gdy dla nas niebo opuszczasz,

Na świat zstępujesz.


Będąc Panem, będąc Bogiem,

Ziemskim nie gardzisz barłogiem:

Na bogactwa nic nie godzisz,

W podłej stajence się rodzisz,

Jezu kochany.


Królem będąc nad wiekami,

Tu otoczon bydlętami:

Złożon na sianku zostajesz,

Śmierci dla nas się poddajesz,

Boże prawdziwy.


Radością się cieszmy stałą,

Albowiem nas to spotkało:

Przywitać go przed Panami,

Radość jego jest być z nami,

Tu ubogiemi.


Z łona Ojca nam zesłany,

Zbawiciel nasz Pan nad pany,

Porzuca dziedzictwo swoje,

Dzieli prace, trudy, znoje,

Z tobą stworzenie.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików