Witajmy Jezusa

Witajmy Jezusa nam narodzonego,

w ubogiej stajence, w żłobie złożonego;

Który leży bez odzieży.

Z zimna drżący Wszechmogący.

Bóg prawdziwy.


Niewinny Baranku, Boże, Stwórco świata,

idziesz z nieba do nas, boś nasza zapłata.

Witaj, Panie i kochanie,

ludu Twego mizernego

Zbawicielu.


Pobłogosław, Jezu, nas, lud Twój ubogi,

ciesz, wspomagaj, ratuj, oddal gniew Twój srogi;

a my Ciebie tu i w niebie

niech wielbimy i chwalimy

na wiek wieków!

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików