Wiwat dzisiaj

Wiwat dzisiaj Boskiej istności,

Gdy zstępuje z niebios w niskości;

Już się ono spełniło, co pod figurą było.

Wesoło na ziemi, gdy Boga widzimy.

Krzyknij świecie z wielkiej radości.


Już Proroków pismo spełnione,

Gdy widzimy Słowo Wcielone,

Symeon się weseli, gdy słyszy, że anieli,

Bogu wyśpiewują, pokój oznajmują,

Serce całe radość przenika.


Już Ojcowie to uprosili,

Czego Świeci sobie życzyli,

Płacząc, jęcząc, wzdychali, rosy z nieba wołali.

Spuście nam obłoki, wydajcie nam w skoki,

Żebyśmy tu dłużej nie byli.


Słodki Jezu, jak Ci dziękować,

Gdy żeś zstąpił Ojców ratować,

Gdy Ojcowie już w niebie, przyjmij dzieci do Siebie,

Przyjmij Ojców syny i matek dzieciny,

Niechaj święci i nas ratują.


Wiwat, wiwat, wielka ochota,

Gdy Bóg nieba otworzył wrota,

Nieskończone radości, gdy Bóg w Swojej miłości,

Piekło zawojował i czarta przykował,

O szczęśliwe niebios zwycięstwo.


Wiwat, wiwat, bądźmy weseli,

Gdy są w piekle owi anieli,

Których pycha zepchnęła, człowieka wywyższyła,

Do rajskiej wieczności, pokój na niskości,

Wiwat, wiwat, bądźmy weseli!

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików