Zadziwieni światłem

Zadziwieni światłem niebieskiej Płanety,

Pojąć nie możemy czy to są komety:

Gdyż widokiem przerażeni,

I jasnością przestraszeni,

Nie wiemy co to znaczy.


Duch nasz obok trwogi jakąś radość czuje,

I mniema że cuda myśl jego maluje:

Bo to światło jest nie znane,

Ani też kiedy widziane,

Jak uważać mogliśmy


A gdy spieszno bieżym byśmy co widzieli,

Przed blaskiem na niebie wszyscyśmy struchleli;

Oko patrzy ucieszone,

A serce jest zatopione;

W dziwotwornej światłości.


Lecz czekamy dalej, co się tu dziać będzie,

Światłość się powiększa, niebo gore wszędzie;

Czekajmyż już bracia mili,

Stanże się tu wnet po chwili

Z nieba coś cudownego


Pastuszkowie starzy, cóż się to wam marzy?

Pastuszkowie młodzi, dowiedzieć się godzi,

Czy to z nieba ta nowina,

Że Panienka rodzi Syna,

W Betleemskiej stajence.


Tak jest nie inaczej, otóż starzy zgadli,

Pobiegli tam młodzi, na kolana padli,

Gdy ujrzeli z nieba króla,

Bo ta jego była wola,

By się na świat narodził.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików